Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin hot    | Liên hệ

Đăng ký Đăng nhập

Bí ẩn của những điềm chiêm bao

Bí ẩn của những điềm chiêm bao

Máy mắt là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người chúng ta đều biết.
Đó là tác động tự nhiên xảy ra bất cứ lúc nào và không làm sao khống chế được, ngoại trừ tác động ấy ngừng lại, cũng như tự nhiên như lúc xảy ra.

MÁY MẮT

Máy mắt là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người chúng ta đều biết.
Đó là tác động tự nhiên xảy ra bất cứ lúc nào và không làm sao khống chế được, ngoại trừ tác động ấy ngừng lại, cũng như tự nhiên như lúc xảy ra.
Về sự ứng nghiệm của loại điềm này thì mỗi người hiểu theo một nghĩa khác nhau và gần như do sự truyền khẩu, mà không căn cứ vào đâu cả. Đại khái đàn ông máy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu, còn đàn bà thì ngược lại.
Đó là lề lối thông thường dựa trên nguyên tắc “nam tả, nữ hữu”, mà chúng ta có thể nói là khá sai lầm, nếu không bảo là vô căn cứ.
Theo sự nghiên cứu qua những sách đông tây nêu trên, thì giá trị của những điềm máy mắt tương đồng như sau, bất luận nam hay nữ.

MẮT TRÁI


- 23 giờ đến 1 giờ, có bạn bè ở xa về.
- 1 giờ đến 3 giờ, buồn bực do người trong thân gây ra.
- 3 giờ đến 5 giờ, có người mang tài lộc đến.
- 5 giờ đến 7 giờ, có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin vui trong vài ngày.
- 7 giờ đến 9 giờ, có khách quấy rầy.
- 9 giờ đén 11 giờ, có người mời ăn uống.
- 11 giờ đến 13 giờ, có người đem tin vui về.
- 13 giờ đến 15 giờ, có tin vui.
- 15 giờ đến 17 giờ, gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
- 17 giờ đến 19 giờ, có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân hoặc chuyện làm ăn.
- 19 giờ đến 21 giờ, việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.
- 21 giờ đến 23 giờ, có khách quý đến nhà.

MẮT PHẢI

- 23 giờ đến 1 giờ, có rượu thịt ăn uống.
- 1 giờ đến 3 giờ, có người thân nhắc nhở.
- 3 giờ đến 5 giờ, sắp có tin lành đem đến.
- 5 giờ đến 7 giờ, tài lợi bất ngờ.
- 7 giờ đến 9 giờ, có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.
- 9 giờ đén 11 giờ, có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xác.
- 11 giờ đến 13 giờ, đề phòng tai nạn hoặc mất của.
- 13 giờ đến 15 giờ, hao tài không đáng kể.
- 15 giờ đến 17 giờ, có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.
- 17 giờ đến 19 giờ, có bà con ở xa đến thăm.
- 19 giờ đến 21 giờ, có người rủ đi du lịch.
- 21 giờ đến 23 giờ, có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.
NHẢY MŨI


Nhảy mũi do cảm sốt gây ra là việc thông thường, không liên quan gì cả và cũng không có giá trị đối với nhưng điềm.
Ngược lại bỗng ta nhảy mũi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái. Chúng ta có câu ví thông thường: “nhảy mũi một (một cái) có tài, nhảy mũi hai (hai cái) có lợi”. Câu ấy cũng có một phần đúng, vì hầu hết những lần nhảy mũi như thế là điềm tốt lành mà ít khi có điềm dữ.
Giá trị của những điềm nhảy mũi được đúc kết như sau:

- 23 giờ đến 1 giờ, có người mời dự tiệc hoặc lễ linh đình.
- 1 giờ đến 3 giờ, có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi cho mình nhưng rất hại cho người khác.
- 3 giờ đến 5 giờ, có cuộc hẹn hò về tình cảm.
- 5 giờ đến 7 giờ, có người mang quà đến tặng.
- 7 giờ đến 9 giờ, có lộc ăn.
- 9 giờ đén 11 giờ, co quới nhân sẳn sàng giúp đỡ, đáp ứng sự mong muốn trong lòng mình từ lâu.
- 11 giờ đến 13 giờ, có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình.
- 13 giờ đến 15 giờ, có lộc ăn và có lợi vào.
- 15 giờ đến 17 giờ, có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vẫn vào đó, mọi việc được êm đẹp.
- 17 giờ đến 19 giờ, có người khác phái nhờ mình giúp vào công việc gì, có lợi về tiền cũng như về tình nữa.
- 19 giờ đến 21 giờ, có người khác phái tưởng nhớ đến mình và sẽ viết thư cho mình.
- 21 giờ đến 23 giờ, có sự lo nghĩ về tiếnbạc, nhưng vẫn được giải quyết dễ dàng.

Về việc nhảy mũi một hay nhiều cái, giá trị vẫn như nhau.
MẶT NÓNGTự nhiên chúng ta thấy mặt nóng bừng ngứa ngáy khó chịu mà không phải do bệnh chứng gây ra. Đó là một điềm.

Mặt bừng nóng tuy là một diềm nhưng cũng chưa phải là điềm dữ, mà chỉ là một lối báo ứng tự nhiên và vẫn có những giá trị khác nhau tùy theo thời gian xảy ra.

- 23 giờ đến 1 giờ, công việc trù tính sẽ được thu xếp, lợi vào.
- 1 giờ đến 3 giờ, sắp có chuyện bực mình, có lục đục trong nhà.
- 3 giờ đến 5 giờ, có người bạn đến nhà mình mời hợp tác.
- 5 giờ đến 7 giờ, có người mời ăn uống.
- 7 giờ đến 9 giờ, người xa về đem tin vui.
- 9 giờ đén 11 giờ, người cũ tưởng nhớ đến mình, mong gặp để giúp đỡ.
- 11 giờ đến 13 giờ, có chuyện xích mích giữa người trong thân.
- 13 giờ đến 15 giờ, có cãi vả, đề phòng to chuyện.
- 15 giờ đến 17 giờ, có người giới thiệu khách quý muốn hiệp tác với mình.
- 17 giờ đến 19 giờ, được người dòm ngó tới mình.
- 19 giờ đến 21 giờ, có lộc thực mang đến nhà.
- 21 giờ đến 23 giờ, có kẻ vu cáo mình đến tụng đình.

Ngoài việc mặt nóng, còn tai nóng, lắm lúc bừng đỏ trông thấy, gần như một thứ phong ngứa thường gọi là nổi mề đay.
Thật ra đó làm điềm nóng tai. Điềm này cũng có giá trị tương đương như mặt nóng.
Ù TAI

Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là một điềm, xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận xét.
Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẻ giữa tai phải, tai trái, khác với tai nóng.

TAI TRÁI
- 23 giờ đến 1 giờ, có người khác phái đang mong nhớ.
- 1 giờ đến 3 giờ, có việc hao tài nhưng không đáng kể.
- 3 giờ đến 5 giờ, có thị phi tai tiếng.
- 5 giờ đến 7 giờ, có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm.
- 7 giờ đến 9 giờ, có việc phải đi xa.
- 9 giờ đén 11 giờ, tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.
- 11 giờ đến 13 giờ, có người thân từ xa về, có sư vui vẻ trong nhà.
- 13 giờ đến 15 giờ, có người mời ăn uống.
- 15 giờ đến 17 giờ, có người rủ đi du lịch.
- 17 giờ đến 19 giờ, đề phòng mất đồ trong nhà.
- 19 giờ đến 21 giờ, có ăn uống.
- 21 giờ đến 23 giờ, tin vui có tài lợi vào.

TAI PHẢI
- 23 giờ đến 1 giờ, hao tài còn bị mang tiếng.
- 1 giờ đến 3 giờ, có việc kiện thưa, ít phần thắng, nhiều phần thiệt.
- 3 giờ đến 5 giờ, có cãi vã giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đổ vỡ.
- 5 giờ đến 7 giờ, có khách quý đến thăm nhà hoặc dạm hỏi.
- 7 giờ đến 9 giờ, có người cầu cạnh,m nhờ vả mình.
- 9 giờ đén 11 giờ, tài đến bất ngờ, vui trong nhà.
- 11 giờ đến 13 giờ, có người thân trong nhà đến thăm.
- 13 giờ đến 15 giờ, có tin vui từ xa đưa về.
- 15 giờ đến 17 giờ, người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.
- 17 giờ đến 19 giờ, có người mời hiệp tác trong công việc lợi lộc.
- 19 giờ đến 21 giờ, có của bất ngờ.
- 21 giờ đến 23 giờ, có rượu thịt ăn uống, hoặc có người mời dự tiệc.
THỊT GIỰT

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt tự nhiên nổi phòng lên, hoặc máy động. Đó là điềm, thịt giựt hay máy cũng thế.
Điềm thịt giựt cũng tùy lúc xảy ra mà đánh giá:

- 23 giờ đến 1 giờ, có tin chia gia tài hoặc có của bất ngờ.
- 1 giờ đến 3 giờ, con cái từ xa mang lại vui vẻ cho gia đình.
- 3 giờ đến 5 giờ, chuyện nhỏ hóa to, nếu không nhường nhịn sẽ có kệin tụng.
- 5 giờ đến 7 giờ, có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp một việc gì.
- 7 giờ đến 9 giờ, đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.
- 9 giờ đén 11 giờ, có khách lạ tìm đến nhờ mình, việc có lợi cho mình.
- 11 giờ đến 13 giờ, có người dèm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.
- 13 giờ đến 15 giờ, có của bất ngờ, thử mua số.
- 15 giờ đến 17 giờ, có tài nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.
- 17 giờ đến 19 giờ, hao tài, mang nhiều tai tiếng.
- 19 giờ đến 21 giờ, con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.
- 21 giờ đến 23 giờ, công việc thành tựu, tài lợi dồi dào.
HỒI HỘP


Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì, tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên là có lành cũng có dữ.
- 23 giờ đến 1 giờ, có người chờ mong trong cuộc ân tình.
- 1 giờ đến 3 giờ, tai họa bất ngờ, đề phòng có kẻ phao du.
- 3 giờ đến 5 giờ, có người mời ăn uống.
- 5 giờ đến 7 giờ, có khách sang đến, lợi vụ vào.
- 7 giờ đến 9 giờ, tin vui, tài tới tấp, thử mua vé số.
- 9 giờ đén 11 giờ, gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.
- 11 giờ đến 13 giờ, có sự hội họp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.
- 13 giờ đến 15 giờ, duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.
- 15 giờ đến 17 giờ, tin từ xa về, vui vẻ.
- 17 giờ đến 19 giờ, có người trong thân đến thăm và giúp đỡ.
- 19 giờ đến 21 giờ, có người rủ hùn hạp, lợi vào, nên nhận.
- 21 giờ đến 23 giờ, tai nạn có thể xảy ra, hung tin.
NỒI KÊU


Nồi đặt trên bếp chưa nóng, tự nhiên có tiếng phát ra như tiếng nước sôi, mặc dù bên trong không phải là nước. Đó là điềm đem tới, bào sự kiết hung.

- 23 giờ đến 1 giờ, có người mang quà đến biếu.
- 1 giờ đến 3 giờ, tài lợi sẽ vào.
- 3 giờ đến 5 giờ, tai họa sẽ đến, gây rối rắm trong gia đình.
- 5 giờ đến 7 giờ, có người gây sự, sẽ đến tụng đình.
- 7 giờ đến 9 giờ, điềm lành, yên vui kéo dài.
- 9 giờ đén 11 giờ, tài lộc tới tấp nhưng phải đề phòng lợi vào lời ra.
- 11 giờ đến 13 giờ, có cãi vã, nên nhường nhịn là hơn.
- 13 giờ đến 15 giờ, đề phòng rủi ro, nhất là nên tránh đi sông biển.
- 15 giờ đến 17 giờ, có tin từ xa về, vui vẻ.
- 17 giờ đến 19 giờ, có của bất ngờ, thử mua vé số.
- 19 giờ đến 21 giờ, có người rủ đi nhậu.
- 21 giờ đến 23 giờ, có tranh tụng nhưng thắng lợi về mình.
LỬA CƯỜI


Lửa trong lò không gió, không cao ngọn, thế mà tự nhiên phì phì như có người thổi. Đó là một loại điềm gọi là lửa cười.

- 23 giờ đến 1 giờ, có điềm không hay vợ hay chồng có ngoại tâm.
- 1 giờ đến 3 giờ, coi chừng con cái bỏ nhà theo tình nhân.
- 3 giờ đến 5 giờ, điềm lành, có người muốn cầu thân.
- 5 giờ đến 7 giờ, tiền của vào lúc rạng đông, mọi sự vui vẻ.
- 7 giờ đến 9 giờ, có chuyện buồn phiền, cố gắng thu xếp mới yên.
- 9 giờ đén 11 giờ, có người mời dự tiệc.
- 11 giờ đến 13 giờ, có kiện tụng, nên ôn hòa mới tránh được phiền nhiễu.
- 13 giờ đến 15 giờ, có người nân đỡ, việc trù liệu sẽ thành.
- 15 giờ đến 17 giờ, gặp của bất ngờ trong lúc đi đường.
- 17 giờ đến 19 giờ, có tai biến trong nhà, có thể có tang khó.
- 19 giờ đến 21 giờ, người tình cũ tìm đến, thơ mộn glại bắt đầu.
- 21 giờ đến 23 giờ, bịnh bất ngờ, cần chạy chữa gấp.
CHÓ SỦAChó trong nhà tự nhiên dõ mõm vào mình sủa, hoặc tru dài. Đó là một thứ điềm mà mỗi người định nghĩa một lối, tựu chung đều cho là điềm gỡ đó sẽ là điềm gì.
Sau đây là giá trị của điềm chó sủa hoặc tru:

- 23 giờ đến 1 giờ, trong nhà có ngoại tình, nên dằn kẻo đổ vỡ.
- 1 giờ đến 3 giờ, nguy hiểm sắp đến, cẩn thận kẻo bị hàm oan.
- 3 giờ đến 5 giờ, người cũ tìm lại nối ân tình, đề phòng ghen tuông.
- 5 giờ đến 7 giờ, có tin vui về tiền bạc mất mát từ lâu nay được hoàn lại.
- 7 giờ đến 9 giờ, được của hoạch tài, thử mua vé số.
- 9 giờ đén 11 giờ, có người trong thân nhân đến báo một hung tin.
- 11 giờ đến 13 giờ, có người mời ăn uống.
- 13 giờ đến 15 giờ, tai nạn có thể xảy ra cho vợ con, hoặc hồng đề phòng lúc đi đường.
- 15 giờ đến 17 giờ, có cãi vã với người lân cận, thành to chuyện.
- 17 giờ đến 19 giờ, có người nâng đỡ vào một địa vị.
- 19 giờ đến 21 giờ, có kẻ rắp tâm hại mình, nguy hiểm.
- 21 giờ đến 23 giờ, có kiện tụng, hao tốn tiền bạc mang tai tiếng.
admin gửi 21/02/2020 Số lần xem : 28583