Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin hot    | Liên hệ

Đăng ký Đăng nhập

Chiêm bao thấy bịnh

Chiêm bao thấy bịnh

- Thấy đang đi du thuyền và ngã bịnh là điềm nguy kịch. - Thấy người bịnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Chiêm bao thấy bịnh

Mơ thấy chiêm bao web tdp oklahoma 33c Chiêm bao thấy bịnh

- Thấy đang đi du thuyền và ngã bịnh là điềm nguy kịch.
- Thấy người bịnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.
- Thấy bịnh vùng dậy là sắp có chết chóc.
- Thấy ụa mửa là sắp lành bịnh.
- Thấy tự nhiên mắc bịnh là có sự vui mừng.
- Thấy bịnh vừa khóc vừa cười là bịnh lâu ngày sẽ dứt.
Số hạp 58

admin gửi 20/05/2019 Số lần xem : 1652