Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin hot    | Liên hệ

Đăng ký Đăng nhập

Chiêm bao thấy bò

Chiêm bao thấy bò

- Thấy bò chạy ra cửa ngõ là điềm sắp sửa có việc may mắn. - Thấy bò leo lên núi là điềm thành đạt. - Thấy bò vàng vào nhà là gặp của bất ngờ.

Chiêm bao thấy bò

Mơ thấy chiêm bao 1304904651 23 Chiêm bao thấy bò

- Thấy bò chạy ra cửa ngõ là điềm sắp sửa có việc may mắn.
- Thấy bò leo lên núi là điềm thành đạt.
- Thấy bò vàng vào nhà là gặp của bất ngờ.
- Thấy bò đẻ con là điềm làm ăn phát tài.
- Thấy cởi bò vào thành thị là sắp sửa có tin mừng từ xa đưa về.
- Thấy sừng bò vấy máu là sắp sửa được vinh thăng.
- Thấy bò húc là điềm thất bại.
- Thấy bò biết nói là sắp sửa có việc chẳng lành.
- Thấy bò ốm mà hung hăng là sắp có việc xô xát trong nhà.
- Thấy bò con là điềm vợ sắp cấn thai.
- Thấy bò rừng nên đề phòng có tình địch đang rắp tâm ám hại.
Số hạp 41

admin gửi 19/06/2019 Số lần xem : 29635