Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin hot    | Liên hệ

Đăng ký Đăng nhập

Chiêm bao thấy cái lưỡi hoặc lưỡi câu

Chiêm bao thấy cái lưỡi hoặc lưỡi câu

- Thấy mình dùng lưỡi nói chuyện bằng tiếng nước mình là có người thành tâm bảo bọc mình.

Chiêm bao thấy cái lưỡi hoặc lưỡi câu

Mơ thấy chiêm bao redHook Chiêm bao thấy cái lưỡi hoặc lưỡi câu

- Thấy mình dùng lưỡi nói chuyện bằng tiếng nước mình là có người thành tâm bảo bọc mình.

- Thấy mình dùng lưỡi nói tiếng nước người là có kẻ chực phỉnh gạt mình.

- Thấy lưỡi câu là có dối trá.

- Thấy móc mồi vào lưỡi câu là sa vào cạm bẩy.

admin gửi 22/05/2019 Số lần xem : 11596