Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin hot    | Liên hệ

Đăng ký Đăng nhập

Chiêm bao thấy khuôn mặt mình

Chiêm bao thấy khuôn mặt mình

- Chiêm bao thấy tự nhiên mặt mình trở thành đẹp hơn là điềm tốt lành.

Chiêm bao thấy khuôn mặt mình

Mơ thấy chiêm bao 65132059 20080305 kimhyesoo2 Chiêm bao thấy khuôn mặt mình

- Chiêm bao thấy tự nhiên mặt mình trở thành đẹp hơn là điềm tốt lành.

- Thấy mặt mình xấu xí là ngược lại.

- Thấy mặt mình to hẳn lên là bị xỉ vả.

- Thấy mặt dài ra là nên đề phòng có kẻ rình rập để hạ mình.

- Chiêm bao thấy mình mang mặt nạ là có việc toan tính bất lương nhưng không thành.

- Thấy người mang mặt nạ là có kẻ đang gạt gẫm mình để sang đoạt của cải.

admin gửi 22/08/2019 Số lần xem : 6778