Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin hot    | Liên hệ

Đăng ký Đăng nhập

Chiêm bao thấy thuốc lá

Chiêm bao thấy thuốc lá

Chiêm bao thấy thuốc lá

Chiêm bao thấy thuốc lá

Mơ thấy chiêm bao p2055 Chiêm bao thấy thuốc lá

- Chiêm bao thấy mua thuốc lá là điềm may mắn, bất cứ với hình thức nào.

- Thấy thầy thuốc chữa bịnh là được an ủi, che chở trong cơn nguy khốn.

- Thấy mình uống thuốc là được mòn lợi nhỏ sau thời gian túng thiếu.

- Thấy cho người uống thuốc là giúp đỡ một người bạn bằng tiền.

- Thấy mình làm thầy thuốc là có tham vọng chinh phục người khác.

- Chiêm bao thấy mình mua thuốc lá hay hút thuốc lá là có chuyện vui vẻ đem đến.

- Thấy mình cho người thuốc lá là sắp được người thi hành nghĩa cử với mình.

- Thấy mất thuốc lá là lỡ dẫm chân vào một công việc bất lợi.

- Thấy mình đốt thuốc điếu là có người hoan nghênh hành động của mình, đến mời mọc mình dự bữa tiệc liên hoan.

- Thấy điếu thuốc tắt là lãnh trọn hậu quả do tính ương ngạnh của mình.

admin gửi 20/07/2019 Số lần xem : 4601