Công ty bigcolor Việt Nam sang thăm và làm việc với đại diện nhà máy Fortune

Ngày 10/03/2015 Công ty bigcolor Việt Nam có buổi gặp gỡ thăm quan nhà máy đông thời trao đổi làm việc về công nghệ máy móc trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật máy in phun khổ lớn

Trả lời